Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Riva Groep en de daartoe behorende ondernemingen, te weten Wittebrug B.V., Wittebrug Lease B.V. (waaronder IKRIJ.NL ), Lease2Go B.V., Wittebrug Autoschade B.V., DAVO Autobedrijven B.V., Deurloo Autoschade B.V., Valstar Schade B.V., Kasco Autoschade B.V., Profile Henze Rijswijk B.V., Quality Business Transport B.V., E-Mobility Energy B.V., HP Beheer B.V. en Maja Media B.V. (hierna: Riva Groep). Riva Groep hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we heldere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Riva Groep houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: